O nama


Naš pristup

Stomatološka ordinacija AB dr Idrizović može se pohvaliti tradicijom od 22 godine uspešnog rada, tokom kojeg se pravila rada u struci (lege artis) nisu menjala. Ono što se promenilo i unapređivalo jesu materijali i tehnologija koji se koriste, što će se u ordinaciji praktikovati i u daljem radu.


Pregled - saveti - konsultacije koje obave lekari ove ordinacije su besplatni i neobavezujući. Obavezujući stav ordinacije je da, pre bilo koje ozbiljne intervencije, pacijent obezbedi OPT snimak obe vilice sa svim zubima, a po potrebi i snimak sumnjivog zuba (što se može obaviti u samoj ordinaciji).


Iz sigurnosnih razloga, prostor ordinacije se nalazi pod video nadzorom svih 24 sata, svakog dana.

 

Naš tim stomatologa

Dr Ahmet Idrizović, specijalista stomatološke protetike

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završio je u Beogradu, na VMA i Stomatološkom fakultetu, 3 meseca pre roka, po preporuci prof. dr D. Branovačkog i prof.dr B. Grkovića. U periodu od 1975. do 1979. godine, dr Idrizović je bio rukovodilac Stomatološke službe Doma zdravlja Novi Sad. Odlukom Veća Medicinskog fakulteta vodio je praktičnu nastavu studentima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, školske 1970/71. godine.

Odlukom Veća za naučnoistraživački rad, postdiplomske studije i specijalizacije, 1978. godine imenovan je za mentora zubnim lekarima na specijalizaciji iz stomatološke protetike. Godine 1987. na Klinici za stomatologiju VMA, bio je na inovaciji-subspecijalizaciji iz metal keramike, frez tehnike i teleskop kruna.

Dr Ahmet Idrizović, specijalista stomatološke protetike, u svojoj stomatološkoj ordinaciji AB dr Idrizović pruža sve stomatološke usluge, s akcentom na protetske usluge: privremene krunice, mostove i proteze, metalokeramičke krunice i mostove, totalne i parcijalne proteze, kao i izradu bezmetalnih krunica, malih mostova i viner pločica.


Dr Bojana Idrizović, specijalista opšte stomatologije

Stomatološki fakultet je završila u Beogradu, kao i specijalizaciju koja je obuhvatala tri grane stomatologije. Tokom radnog staža stekla je zavidna iskustva u radu sa decom (OŠ Petefi Šandor), kao i u rešavanju komplikovanih slučajeva u oblasti endodoncije - "neizlečivi zubi", zubi sa zakrivljenim korenovima i neprohodnim kanalima.

Dr Bojana Idrizović, specijalista opšte stomatologije, pruža usluge iz oblasti - protetika, konzervativa i endodoncija, kao i lečenje bolesti usta, stomatološki pregled za decu, zalivanje fisura, ekstrakcija mlečnih zuba, endodontska terapija zuba u dece i drugo.

Dr Ivan Ljubičić, specijalista oralne hirurgije

Dr Ivan Ljubičić je zaposlen u Stomatološkoj ordinaciji AB dr Idrizović gde obavlja intervencije iz oblasti opšte stomatologije i oralne hirurgije.

Stomatološki fakultet završio je u Pančevu. Na istom fakultetu, u svojstvu demonstratora, radio je na vežbama iz oralne hirurgije i anesteziologije. Staž je obavio na VMA u Beogradu.

Dr Ivan Ljubičić pruža usluge iz opšte stomatologije: stomatološki pregled, plombiranje kompozitnim plombama, lečenje kanala korena zuba, vađenje zuba, skidanje zubnog kamenca, protetski radovi, kao i intervencije iz oblasti oralne hirurgije.

U februaru 2018. položio specijalistički ispit iz oralne hirurgije na klinici za stomatologiju u Novom Sadu.

O nama

Stomatološka ordinacija AB dr Idrizović je osnovana 1992.godine. Veliki broj stalnih pacijenata i njihovih porodica, koji su poverili zdravlje svojih zuba ordinaciji AB dr Idrizović, najbolje govori o vrhunskom kvalitetu izvršenih stomatoloških usluga.

Ordinacija pruža sve vrste stomatoloških usluga, uz podršku i praćenje stanja pacijenta nakon obavljenih stomatoloških intervencija.

 

Korisni linkovi

Dental Care Every Day: A Caregiver's Guide
Svakodnevna nega zuba

Dental care - child
Nega zuba kod dece

American Dental Association - MouthHealthy - Oral Health
Oralna higijena

 

Princip rada

Pregled - saveti - konsultacije koje obave lekari naše ordinacije su besplatni i neobavezujući.

Obavezujući stav ordinacije je da pre bilo koje ozbiljne intervencije pacijent obezbedi OPT snimak obe vilice sa svim zubima, a po potrebi i snimak sumnjivog zuba, što se može obaviti u samoj ordinaciji.

Kontakt

 • Telefoni:

  +381 21 548 988 / +381 65 8548988

 • Email:
  abidrizovic@mts.rs
 • Adresa:
  Ćirpanova 13
  21000 Novi Sad
  Srbija